Bilgi Teknolojileri
    
     Çocuk Gelişimi

     Eğitim Yaklaşımları

     Kültür Sanat

     Spor ve Sağlık

     Rehberlik

  
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 

 

ski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koy- durmuş, kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacak?Ülkenin en zengin tüccarları,en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer geldiler,sabahtan öğlene kadar. Hepsi kayanın etrafında dolaşıp saraya girdiler.pek çoğu kralı yüksek sesle leştirdi.Halkından bu kadar vergi alıyor,ama yolları temiz tutamıyordu.sonunda bir köylü çıka geldi.saraya meyve sebze getiriyordu.

 
   
 
   
 

ransa’da, ağır işçilerin işleri hakkında ne düşündüklerini incelemek üzere araştırmayı yürüten bir görevli, bir inşaat alanına gönderilir. Görevli, ilk işçiye yaklaşır ve sorar: “Ne iş yapıyorsun?” “Nesin sen, kör mü?” diye öfkeyle bağırır işçi. “Bu parçalanması imkânsız kayaları ilkel aletlerle kırıyor ve patronun emrettiği gibi bir araya yığıyorum. Cehennem sıcağında kan ter içinde kalıyorum. Bu çok ağır bir iş, ölümden beter.” Görevli hızla oradan uzaklaşır ve çekinerek ikinci işçiye yaklaşır. Aynı soruyu sorar: “Ne yapıyorsun?” İşçi cevap verir: “Kayaları mimari plana uygun şekilde yerleştirilebilmeleri için, kulla-nılabilir şekle getirmeye çalışıyorum..

 
   
 
   
 

ir çocuk, babasıyla kırlarda dolaşırken kozasından çıkmaya çabalayan bir kelebek görür. Kelebek, kozanın lifleri arasından sıyrılmaya çabalamak-tadır. Baba, hemen kelebeğin yardımına koşar ve dikkatli bir şekilde kozanın liflerini sıyırı verir. Lifleri açar ve kelebeğin pek zorlanmadan kozadan çıkmasını sağlar. Ancak kelebek kozadan kolaylıkla çıkmasına rağmen uçamaz. Biraz çırpınır ve yerinde kalır. Çünkü kelebek kendini liflerden kurtarma çabası sırasında aslında kaslarını geliştirmekte, kendini ayakta tutacak, güçlü kılacak, uçmaya hazırlayacak hareketleri öğrenmektedir.