Okulumuzda gerek müzik derslerinde, gerekse kulüp derslerinde yoğun olarak kullanılan müzik odası işlevselliği göz önünde tutularak tasarlanmıştır. Genelde piyano eşliğinde yapılan müzik çalışmaları bütün öğrencilerin katılımını amaçlayacak şekilde dizayn edilir. Bunun dışında müzik ve kulüp dersleri içerisinde okul dışı geziler düzenlenerek enstrüman kültürü verilmeye çalışılır, profesyonel orkestraların çalışmaları gözlemlenerek klasik müzik kültürü ve sevgisi aşılanır. Yetenekli olduğu gözlemlenen çocuklar kulüp çalışmalarına katılmaları yönünde cesaretlendirilir.