Etkinlikler
Okulumuz, öğrencilerinin akademik başarılarına verdiği önemin yanı sıra onların sosyal hayattaki çok sesliliği de öğrenerek gerçek
hayata yansıtmalarını arzu eder. Bu arzusunu hayata geçirmek için her yıl eğitim öğretim etkinlikleri planlar. Bu etkinlikler düzenlenirken eğitim öğretim müfredatıyla uygunluğu göz önünde bulundurulur.

Etkinlik düzenlemenin temel amaçlarından biri öğrencinin derste edindiği teorik bilginin gerçek hayattaki yansımasını göstermek ve ders konularının algılamasını kolaylaştırmaktır. Önceden planlanan bu etkinlikler yıl içindeki programa uygun olarak gerçekleştirilir. Bu etkinlik planı içerisinde, yapılacak olan geziler, özel hafta ve günler, kültürel, sportif yarışmalar, şiir, resim yarışmaları, toplum bilinci yaratacak sosyal sorumluluk kapsamındaki kampanyalar, seminerler ve benzeri etkinliklerin tümü yer alır.

Yıllık etkinlik planını görmek için tıklayınız. Güncel etkinlikleri görmek için tıklayınız.