Bilgisayar Laboratuarı
 
Küreselleşmenin öneminin arttığı günümüzde, bilişim dilinin ve bilgisayarın öğrenmede önemli bir araç olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Modern eğitimde bilgi ve iletişim teknolojisinin önemine inanılmakta ve öğrenci bilgiye erişmekte olabildiğince özgür bırakılmaktadır. Bilgisayar derslerinde, araştırarak öğrenmeyi prensip edinen anlayışla, proje sistemiyle dersler işlenmektedir.

Ayrıca bilgisayar laboratuarı öğrencilerimizin bilgiyi edinme ve kritik etme süreçlerinin yanı sıra Dijital Art gibi çok özel içeriğe sahip kulüp çalışmasına da ev sahipliği yapmaktadır. Öğrencilerimiz senaryo hazırlayıp, çizimlerini animeye dönüştürerek kısa filmler yaratmaktadırlar. Her yaş grubunda öğrenci grubunun farklı içerikte yaptığı çalışmalar okulumuz özel günlerinde izleyici ile buluşmaktadır.

Öğrencilerimiz, bilgisayar laboratuarından ve internetten ders dışındaki zamanlarda da yararlanabilmektedirler. İnternet kullanımı konusunda öğrenciler bilinçlendirilmekte, internet üzerinden ulaşılacak siteler denetlenerek sohbet, oyun ve bunu gibi öğrenci gelişimine faydası bulunmayan sitelere erişim engellenmektedir.

Okulumuzda yabancı dil dahil olmak üzere tüm derslerde bilgisayar laboratuarı aktif olarak kullanılır. Sınıf ve branş öğretmenleri akıllı sınıflarda dersleri işler grup çalışmalarında ise bilgisayar laboratuarını kullanmaktadırlar.